Reklamace a vrácení zboží do 14 dnů

Jak mohu zboží reklamovat?

Mrzí nás, že nastala situace, která Vás nutí zakoupené zboží vrátit či reklamovat. Samozřejmě se budeme snažit vyřešit případ co nejrychleji k oboustranné spokojenosti. K tomu nám pomáhá vynikající služba Retino, která zabrání např. tomu, abyste museli vyplňovat zdlouhavé a nepříjemné reklamační formuláře a protokoly.

POZOR! Prosíme, abyste zboží nezasílali na dobírku! Zboží nebude převzato.

 

Pokud si přejete začít s reklamací či vrácením zboží, zvolte prosím vhodné pole a vyplňte email a číslo Vaší objednávky. Dále pokračujte dle instrukcí.

 

 

 Co se bude dít dál?

  • Bez jakéhokoliv přesměrování se Vám otevře aplikace Retino, která Vám sama předvyplní většinu údajů a nabídne produkty, ze kterých si vyberete ten, který si přejte reklamovat / vrátit.
  • Poté už stačí pouze vyplnit, jakou má produkt závadu a jak si přejete, abychom postupovali v reklamačním řízení / vrácení zboží. A případ je založen!
  • Poté Vás budeme už skrze email kontaktovat my a společně se dohodneme na vhodném řešení.

Díky službě Retino jsme schopni vyřešit Vaši reklamaci skutečně rychle a bezproblémově. Věříme, že i pro Vás její využití bude příjemným bonusem, který náš obchod nadstandardně nabízí.

 

Reklamace

Na většinu našeho zboží se vztahuje 24 měsíců záruční doby. Náležitosti jsou opět upraveny našimi obchodními podmínkami a zakládáme si na ukázkovém řešení reklamací - veškeré oprávněné reklamace vyřizujeme v co nejkratší době a bez problémů. Nemusíte se bát, že byste na vyřízení museli čekat zákonných 30 dní. Většinu reklamací vyřešíme výrazně rychleji.

Poškození zásilky při dopravě 

Velmi výjimečně se může stát, že dopravce zásilku poškodí, případně zásilka dorazí nekompletní. Případný problém s dopravcem vyřešíme a v oprávněném případě škodu nahradíme. Vždy je ale nutné, abyste nás informovali o poškození zásilky do 24 hodin od převzetí! Využijte reklamační formulář - výše. Přiložte fotografie poškozeného zboží, fotografii přepravního obalu a je-li to možné, fotografii, jak byla zásilka uvnitř přepravního obalu uložena.

 

Reklamační řád

1. Reklamaci je nezbytně nutné uplatnit bez zbytečného odkladu ihned, jakmile se vada objevila. Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může způsobit prohloubení vady a následné znehodnocení zboží, které může být důvodem zamítnutí reklamace.

2. Pokud není uvedeno jinak, záruční doba na zboží je 24 měsíců a začíná běžet dnem převzetí zboží.

3. Záruční dobu nelze zaměňovat s životností zboží, tj. dobou, po kterou při správném používání a správném ošetřování včetně údržby může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílností v intenzitě jeho užívání vydržet.

4. V případě, že kupující po převzetí zboží zjistí, že zboží není ve shodě s objednaným zbožím nebo pokud zboží vykazuje vadu, musí neprodleně o této skutečnosti informovat prodejce prostřednictvím systému Retino, příp. e-mailem nebo telefonicky, a to nejdéle do 5 dnů od převzetí zboží.

5. Vyskytne-li se u zakoupeného zboží závada, má zákazník právo tuto vadu reklamovat.

6. Vadou se rozumí změna vlastností zboží, jež je zapříčiněna použitím nevhodného nebo nekvalitního materiálu, nedodržením výrobní technologie nebo nevhodného konstrukčního řešení.

7. Za vadu nelze považovat změnu (vlastnosti) zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálů, z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození uživatelem či třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu.

8. Reklamace se považuje za řádně uplatněnou, jestliže je reklamováno zboží kompletní a reklamaci nebrání obecné zásady hygieny. Zákazník je povinen předložit reklamované zboží vyčištěné, zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadné. Společnost FDP Trading s.r.o. provozující e-shop www.figurkov.cz je oprávněna odmítnout převzít k reklamačnímu vyřízení zboží, které nebude splňovat výše uvedené zásady obecné hygieny.

9. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění. Pověřený pracovník může v odůvodněných případech se zákazníkem dohodnout lhůtu delší.

10. Zákazník uplatňuje reklamaci zasláním kompletního zboží na adresu: FDP Trading s.r.o., František Soudek, Úvoz 671, 664 61 Rajhrad, Česká republika. Zásilka musí být označena číslem případu založeného v online formuláři výše.

 

Důležité informace:

- Lhůta pro vrácení je 14 dní od převzetí zboží.
- Vrácené zboží nesmí jevit známky opotřebení
- Vrácené zboží musí být v originálním obalu a se všemi etiketami.
- Vrácené zboží neposílejte na dobírku, taková zásilka nebude převzata.
- Peníze Vám budou vráceny na bankovní účet vyplněný ve formuláři
 
 
V případě jakýchkoliv dotazů nás prosím kontaktujte e-mailem na adrese figurkov.cz@gmail.com